26-05-2017 406 217

Version 2.01

Bạn cần đăng nhập để có thể download video

Download về sao đó gải nén và chép các file trong thư mực giải nén đó vao USB (khong để trong thư mục nào cả). Cắm USB vào đàn (trong tình trạng chưa mở nguồn) nhấn giữ nút [Tap] rồi bật đàn lên.
 

Video khác

SẢN PHẨM NỔI BẬT / STYLE